Rada Rodziców ustaliła następującą wysokość opłat na komitet rodzicielski:

– pierwsze dziecko z rodziny 30 zł,
– drugie 20 zł
– trzecie 10 zł,
– kolejne dzieci nie płacą.

W/w opłaty obowiązują od roku szkolnego 2018/2019 do odwołania.