Rada Rodziców ustaliła następującą wysokość opłat na komitet rodzicielski:

– pierwsze dziecko z rodziny 30 zł,
– drugie 20 zł
– trzecie 10 zł,
– kolejne dzieci nie płacą.

W/w opłaty obowiązują od roku szkolnego 2018/2019 do odwołania.

 

Konto Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim

89 9656 0008 0010 0191 2000 0001