Historia szkoły w Bobrowicach sięga roku 1717, a pierwsza polska szkoła podstawowa rozpoczęła działalność w obecnym miejscu w 1945 roku, jako jedna z pierwszych placówek w rejonie krośnieńskim. Pierwszym polskim nauczycielem w Bobrowicach był Grzegorz Ladziński, któremu już 1 października 1945 roku udało się zachęcić do rozpoczęcia nauki pierwszych 59 uczniów. Nauczanie nie było zadaniem łatwym, biorąc pod uwagę lukę w edukacji oraz urazy psychiczne u dzieci spowodowane przez wojnę. Ówczesne wyposażenie szkoły także nie imponowało – w roku 1947 kierownik Ladziński pisał w raporcie, że szkoła “korzysta z 4 klas, posiada cztery szafy, 5 stołów, 60 krzeseł, 40 ławek, 1 globus, 2 mapy Polski, 1 mapę Europy i 25 tomów książek w bibliotece” Mimo to, w roku szkolnym 1948/49 stan uczniów wzrósł do 98 osób. W 1949 r. Kierownictwo Szkoły zobowiązano do udziału w akcji Społecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju pod hasłem “W każdej polskiej Szkole odbiornik radiowy”. W tymże roku podjęto walkę z analfabetyzmem, zarejestrowano 125 analfabetów i 92 półanalfabetów. Dla tych właśnie osób Szkoła prowadziła wieczorowe kursy z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych. Pierwszy kierownik szkoły p. Grzegorz Ladziński pracował na swoim stanowisku aż do śmierci wiosną 1952 r.

Szkołą kierowali następnie kolejno:

  • Józef Relich (1952 – 1953/54)
  • Andrzej Burholski (1954/55)
  • Ryszard Waszak (1955/56)
  • Halina Sołtub  (1956/57 – 1959/60)
  • Henryk Niewiejski (1960/61 – 1973/74)

W wyniku zmian w organizacji oświaty, szkoła w Bobrowicach zmieniła się ze Szkoły Powszechnej w Zbiorczą Szkołą Gminną, a gminnym dyrektorem szkół został Henryk Niewiejski. Utworzenie Zbiorczej Szkoły Gminnej spowodowało konieczność dowozu do szkół uczniów z pobliskich miejscowości. Zwiększona ilość uczniów dojeżdżających i dłuższy czas ich pobytu poza domem wymagały zapewnienia im opieki i dożywiania. Zorganizowano więc świetlicę w budynku szkolnym i kuchnię, która początkowo znajdowała się obok sali gimnastycznej i wydawała ciepłe napoje i zupy.

Początek lat osiemdziesiątych to konieczność poszerzenia bazy gospodarczej i lokalowej z powodu wyżu demograficznego. Działalność ówczesnego dyrektora Grzegorza Biwana doprowadziła do rozbudowy zaplecza kuchennego, a następnie do dobudowy nowego, północnego skrzydła do istniejącego budynku szkoły. Po przejściu Henryka Niewiejskiego do pracy w nadzorze pedagogicznym kolejnymi dyrektorami szkoły byli:

  • Władysław Dworak (1974/75)
  • Franciszek Przygodzki (1976/77 – 1977/78)
  • Grzegorz Biwan (1978/79 – 1984/85 )
  • Jerzy Miś (1985/86 – 2003/04)

W roku 1999 nastąpiła reforma w szkolnictwie i szkoła została podzielona na Szkołę podstawową, której kierownikiem pozostał Jerzy Miś oraz Gimnazjum, którego dyrektorem został Henryk Szostakiewicz, pełniąc swój urząd do końca roku szkolnego 2003/2004.

W roku 2004 Dyrektorem Zespołu Szkół Samorządowych, w skład którego weszły Szkoła Podstawowa i Gimnazjum została Anna Kasprzyk, która pełni tę funkcję po dziś dzień. 16 października 2008 r. w XXX rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Bobrowicach przyjęły zaszczytne imię Jana Pawła II.

Obecnie Zespół Szkół Samorządowych należy do najnowocześniejszych szkół w rejonie. Szkoła we współpracy z organem prowadzącym systematycznie inwestuje w nowoczesne technologie i szkolenia kadry pedagogicznej. W każdej z naszych sal lekcyjnych znajduje się komputer z dostępem do Internetu, a większość klas wyposażono także w projektory cyfrowe. Ponadto, na wyposażeniu szkoły znajdują się trzy tablice interaktywne, a od roku szkolnego 2014/2015, rodzice i uczniowie mogą śledzić postępy w nauce z pomocą dziennika elektronicznego.

5 września 2014 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej przy naszej placówce. Obiekt wyposażony w szatnie, pokój nauczycieli i zaplecze sanitarne (także dla osób niepełnosprawnych) oraz widownię z 160 miejscami siedzącymi umożliwia rozgrywanie turniejów sportowych, a na co dzień podczas lekcji wychowania fizycznego może pomieścić dwie zupełnie niezależnie ćwiczące grupy uczniów. Już 22 października 2015 roku, obiekt ten stał się świadkiem niepowtarzalnej uroczystości – obchodów 70-lecie istnienia naszej szkoły.

W związku z reformą oświaty, od 1 września 2017 uległa zmianie nazwa naszej szkoły. Placówka nie jest już Zespołem Szkół Samorządowych, a Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Bobrowicach. Ostatni gimnazjaliści ukończą edukację w murach naszej szkoły w roku 2019.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *