1. IInformacje o zajęciach specjalistycznych zostaną przedstawione po rozpoczęciu roku szkolnego 2018/19