Poniżej przedstawiamy ramowy harmonogram spotkań z rodzicami, podane daty mogą ulec drobnym korektom a informacje na ten temat zostaną wcześniej umieszczone na stronie internetowej szkoły.

  • 18.09.2018, godz. 16:30 – zebranie ogólne z dyrektorem, zebranie z wychowawcą
  • 23.10.2018, godz. 16:00-18:00 – konsultacje dla rodziców
  • 20.11.2018, godz. 16:00-18:00 – konsultacje dla rodziców
  • 18.12.2018, godz. 16:30 – zebranie z wychowawcą
  • 31.01.2019, godz. 16:30 – zebranie ogólne z dyrektorem, zebranie z wychowawcą
  • 19.03.2019, godz. 16:00-18:00 – konsultacje dla rodziców
  • 14.05.2019, godz. 16:30 – zebranie z wychowawcą
  • 17.06.2019, godz. 16:30 – zebranie ogólne z dyrektorem, zebranie z wychowawcą