Poniżej przedstawiamy ramowy harmonogram spotkań z rodzicami, podane daty mogą ulec drobnym korektom a informacje na ten temat zostaną wcześniej umieszczone na stronie internetowej szkoły.

  • 17.09.2019, godz. 16:30 – zebranie ogólne z dyrektorem, zebranie z wychowawcą
  • 15.10.2019, godz. 16:00-18:00 – konsultacje dla rodziców
  • 17.12.2019, godz. 16:30 – zebranie z wychowawcą
  • 11.02.2020, godz. 16:30 – zebranie ogólne z dyrektorem, zebranie z wychowawcą
  • 31.03.2020, godz. 16:00-18:00 – konsultacje dla rodziców
  • 19.05.2020, godz. 16:30 – zebranie z wychowawcą
  • 23.06.2020, godz. 16:30 – zebranie ogólne z dyrektorem, zebranie z wychowawcą