SKŁAD RADY RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BOBROWICACH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

L.P. Nazwisko i imię Klasa Funkcja Kontakt
1. Murawa Milena III Przewodniczący 605 671 867
miluha@interia.pl
2. Bogucki Paweł I Skarbnik 507 642 339
asiapodlecka@gmail.com
3. Wasyłyk – Sosnowska
Beata
Va Sekretarz 608 520 984
beata.sosnowska@op.pl
4. Kotwicka Marzena VI Członek 664 995 882
grupsik1@wp.pl
5. Jarnuczak Joanna IV Członek 532 097 513
jarnuczakj@gmail.com
6. Zalewska Katarzyna VIII Członek 604 785 681
kaskazal15@wp.pl
7. Szajek Iwona II Członek 515 898 831
iwona.bykowska@o2.pl
8. Kocan Jolanta Vb Członek 609 709 967
kocanjar@op.pl
9. Hałupka Anna VII Członek 608 219 853
anna_halupka1@o2.pl
Kasprzyk Anna Dyrektor 660 478 522
anna.kasprzyk@szkolabobrowice.pl